Advies Wim Kuijken: 5.500 woningen in de Gnephoek

bebouwing gnephoek met 5500 woningenWim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ (pdf 1,65 MB) aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden. Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn ‘het meest realistisch’. Minister De Jonge heeft dit advies direct onverkort overgenomen en laat nu dit scenario verder uitwerken.

Nog geen voldongen feit

In de eerste mediauitingen lijkt het al een gelopen race. Zo kopt AD: ‘Kogel is door de kerk: Alphen mag bouwen in Gnephoek‘ en RTV West: ‘Alle seinen op groen voor bouw van 5500 huizen in Alphense polder Gnephoek‘.
Er is echter nog geen besluit genomen. Het voorkeursscenario van dhr. Kuijken en de Jonge moet nu nader uitgewerkt en onderzocht worden. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. Vervolgens moet het ministerie samen met provincie, gemeente, het Hoogheemraadschap en de regio tot een definitieve beslissing voor de Gnephoek te komen voor zomer 2023. En zelfs als de beslissing genomen wordt om te bouwen volgen er nog heel wat procedures en toetsen (bijvoorbeeld ‘stikstof’).

Slecht onderbouwd

Maak het Hart Niet Hard is niet onder de indruk van het slechts twintig pagina’s tellende document van Kuijken. Ruud Hanou, voorzitter van MHHNH vindt het advies slecht onderbouwd en weinig zakelijk. ‘Het heeft meer weg van een mening: (vrij vertaald) Alphen is inmiddels een stad van meer dan 100.000 inwoners en DUS (?) moet deze stad de ruimte krijgen om uit te breiden buiten de bestaande contouren. Dat gaat volledig voorbij aan het feit dat de Provincie Zuid-Holland een zorgvuldige afweging heeft gemaakt over de uitbreiding van het huizenaanbod voor de hele regio.’ De Provincie wil elders bouwen, in verstedelijkt gebied langs de lijn Leiden – De Haag – Rotterdam – Dordrecht en het waardevolle Groene Hart sparen. Ook wordt uit het advies niet duidelijk hoe met het voorkeursscenario ‘de natuur er niet onder hoeft te lijden of kan verbeteren’ zoals door Kuijken wordt beweerd.