Contact en aanmelding (lid, nieuwsbrief, meehelpen)

maak_het_groene_hart_niet_hard_contact_220212Vereniging Maak het Hart Niet Hard
p/a Tjalk 50
2401 NC Alphen aan den Rijn
Contact: Ruud Hanou – voorzitter

Bestuur Vereniging Maak Het Hart Niet Hard (KvK nr.: 28113180):

  • Voorzitter: Ruud Hanou (communicatie)
  • Vice-voorzitter : Natalie Klaassen (contacten en verbindingen)
  • Secretaris: Marieke Kraan
  • Penningmeester: Jan Hogeveen

Een aantal leden heeft zich aangemeld voor hand- en spandiensten.

Wij verwelkomen graag eenieder die een bijdrage wil leveren.

E-mail: info@maakhethartniethard.nl (incl. aanmelding voor de nieuwsbrief)

LET OP: nieuw rekeningnummer NL49 RBRB 8837 3798 97

Aanmelding

  • Omdat wij u veel sneller, economischer en efficiënter op de hoogte kunnen houden verzoeken wij u om uw e-mailadres aan ons te verstrekken. Uw privacy is gewaarborgd.
  • Ja, ik geef toestemming aan Vereniging Maak Het Hart Niet Hard (MHHNH) om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het beantwoorden van mijn vragen en het behandelen van mijn aanmelding. Ik ben ervan op de hoogte dat MHHNH mijn gegevens zorgvuldig verwerkt, zoals omschreven in de privacyverklaring op deze website. Indien ik mij (tevens) aanmeld voor de nieuwsbrief dan geef toestemming aan MHHNH om bovenstaande gegevens te gebruiken om mij op de hoogte te houden van nieuws over het groen houden van het Groene Hart.
 

Anti-spam verificatie