Contourenplan De Gnephoek in te zien

Op 6 juli 2023 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin de Gemeente Alphen aan den Rijn een zgn. Contourenplan heeft gepresenteerd aan o.a. (toen nog) Minister De Jonge, Provincie Zuid-Holland en Het Waterschap. Op 14 juli 2023 heeft Minister De Jonge hierover De Tweede Kamer per brief ingelicht. De bijlage ontbreekt op dit moment nog. Deze is echter in te zien als een van de documenten voor de gemeenteraadsvergadering van 21 september in Alphen aan den Rijn.
Lees meer

Gesprek met de gemeente Alphen aan den Rijn

Op maandag 10 juli heeft een gesprek plaatsgevonden van MHHNH met Peter Klompen (Programmamanager Gnephoek en Noordrand) van de gemeente Alphen aan den Rijn. Aan de hand van een presentatie heeft hij ons ingelicht over de ‘Contouren’ die in het bestuurlijk overleg op 6 juli gepresenteerd zijn. Enkele punten hieruit:
Lees meer

‘Hoogheemraadschap alleen onder „cruciale voorwaarden” akkoord met Gnephoek.’

Donderdag 6 juli 2023 heeft ‘bestuurlijk overleg’ plaatsgevonden met Minister De Jonge. De uitkomst is dat is dat betrokkenen de uitkomsten van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden voldoende basis vinden om het stapsgewijze proces naar bebouwing van de Gnephoek naar een volgend stadium te laten gaan: de Minister stuurt een brief voor een reactie naar de Tweede Kamer. O.a. is blijkbaar voldoende bewezen dat bij de bouw voldoende rekening kan worden gehouden met natuur, water en bodem. Dijkgraaf Van der Sande brengt in een artikel in NRC wel nuances aan. In het decor van de Gnephoek-polder geeft hij aan dat zijn hoogheemraadschap alleen onder „cruciale voorwaarden” akkoord kan gaan. „De mitsen moeten niet vrijblijvend zijn”, zegt Van der Sande.
Lees meer

MHHNH in de media reageert op het coalitieakkoord van ZH

Maak Het Hart Niet Hard heeft in de media gereageerd op het vermelden van Gnephoek als mogelijke woningbouwlocatie in het recente coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland. In het Leidsch Dagblad van 22 juni 2023 zegt voorzitter Ruud Hanou ondermeer: ,,We hebben de hoop niet opgegeven dat de polder groen blijft.
Lees meer

Nieuw college met BBB en akkoord in Zuid-Holland

Op maandag 19 juni 2023 is het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland gepresenteerd, genaamd ‘Krachtig Zuid-Holland’. In het akkoord is er vooral veel aandacht voor woningbouw en voor de landbouw- en stikstofdoelen. Zo mikken de nieuwe coalitiepartijen op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en wordt vastgehouden aan het
Lees meer

Petitie ‘Red het Groene Hart’ overhandigd

Op 24 mei 2023 heeft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland namens 7 natuurorganisaties in het Groene Hart en een enthousiaste groep bezorgde burgers de petitie ‘Red het Groene Hart’ aangeboden tijdens de Provinciale commissievergadering van RNW. De petitie werd aangeboden aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde van Wonen en Ruimtelijke Ordening, Anne Koning
Lees meer