Participatie over de ontwikkelingen in de Gnephoek, denkt u mee?

Op 5 juni j.l. heeft de gemeente de eerste versie van communicatie- en participatieplan gepresenteerd aan belangengroepen waaronder MHHNH. Uitgangspunt voor de participatie is het in oktober 2023 vastgestelde contourenplan. De start van de participatie is op zijn vroegst eind 2024, zie de planning. De participatie zal namelijk pas starten
Lees meer

MHHNH-activiteit via Gnephoekberaad 

Eind vorig jaar is een GnephoekBeraad gestart waarin verschillende lokale belangengroepen de krachten bundelen. In het GnephoekBeraad zitten o.a. enkele actieve leden van Maak Het Hart Niet Hard. Om extra werk voor de overgebleven bestuursleden en actieve leden te voorkomen is ervoor gekozen op de activiteit namens MHHNH te verschuiven naar het Gnephoekberaad.
Lees meer

Ruud Hanou en Nathalie Klaassen nemen afscheid

Eind 2023 heeft een van de oprichters, de eerste en meest recente voorzitter Ruud Hanou, besloten om persoonlijke redenen afscheid te nemen van MHHNH. Het project bevindt zich nu in een nieuwe fase en Ruud gaat zich richten op andere zaken. Ruud heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van
Lees meer

Contourenplan De Gnephoek in te zien

Op 6 juli 2023 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin de Gemeente Alphen aan den Rijn een zgn. Contourenplan heeft gepresenteerd aan o.a. (toen nog) Minister De Jonge, Provincie Zuid-Holland en Het Waterschap. Op 14 juli 2023 heeft Minister De Jonge hierover De Tweede Kamer per brief ingelicht. De bijlage ontbreekt op dit moment nog. Deze is echter in te zien als een van de documenten voor de gemeenteraadsvergadering van 21 september in Alphen aan den Rijn.
Lees meer

Gesprek met de gemeente Alphen aan den Rijn

Op maandag 10 juli heeft een gesprek plaatsgevonden van MHHNH met Peter Klompen (Programmamanager Gnephoek en Noordrand) van de gemeente Alphen aan den Rijn. Aan de hand van een presentatie heeft hij ons ingelicht over de ‘Contouren’ die in het bestuurlijk overleg op 6 juli gepresenteerd zijn. Enkele punten hieruit:
Lees meer

‘Hoogheemraadschap alleen onder „cruciale voorwaarden” akkoord met Gnephoek.’

Donderdag 6 juli 2023 heeft ‘bestuurlijk overleg’ plaatsgevonden met Minister De Jonge. De uitkomst is dat is dat betrokkenen de uitkomsten van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden voldoende basis vinden om het stapsgewijze proces naar bebouwing van de Gnephoek naar een volgend stadium te laten gaan: de Minister stuurt een brief voor een reactie naar de Tweede Kamer. O.a. is blijkbaar voldoende bewezen dat bij de bouw voldoende rekening kan worden gehouden met natuur, water en bodem. Dijkgraaf Van der Sande brengt in een artikel in NRC wel nuances aan. In het decor van de Gnephoek-polder geeft hij aan dat zijn hoogheemraadschap alleen onder „cruciale voorwaarden” akkoord kan gaan. „De mitsen moeten niet vrijblijvend zijn”, zegt Van der Sande.
Lees meer