Missie en visie

Onze visie
Alphen aan den Rijn is beter af met slechts beperkte groei of geen groei van het aantal inwoners. En Alphen aan den Rijn is beter af als veranderingen ten goede komen van de Alphenaren zelf.
Veranderingen zouden moeten dienen ter verhoging van de kwaliteit van leven in Alphen aan den Rijn. Behoud van groene ruimte en beter gebruik van bestaande terreinen en bestaande infrastructuur verhogen die kwaliteit.

aak_het_groene_hart_niet_hard_menigte_in_het_water_220212Breder en meer naar de toekomst gekeken is behoud van het groen een voorwaarde om klimaatveranderingen te beperken en zo de leefomgeving ook werkelijk leefbaar te houden. Niemand wil hoosbuien, hevige stormen en rivieren die buiten hun oevers treden. Het is ieders morele plicht om dit nu voor kinderen en kleinkinderen te regelen. Want de gevolgen van bebouwen en bestraten van wat nu nog groen is kunnen straks een aan een desastreuse onomkeerbare kettingreactie in het klimaat bijdragen.

Missie van de vereniging
De vereniging steunt in algemene zin behoud van de resterende groene ruimte van het Groene Hart.
In engere zin ijvert de vereniging voor een groen en gezond leefklimaat voor alle burgers in Alphen aan den Rijn.
In het bijzonder maakt de vereniging zich sterk voor behoud van bedreigde stukken Groene Hart van Alphen zelf, i.c. de groene ruimte van de Gnephoek/Vrouwgeestpolder, van de Vierambachtspolder en in de buurgemeente Rijnwoude: de Landlustweg en Lagewaard.