Gesprek met de gemeente Alphen aan den Rijn

meenting gemeente MHHNH juli 2023Op maandag 10 juli heeft een gesprek plaatsgevonden van MHHNH met Peter Klompen (Programmamanager Gnephoek en Noordrand) van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Aan de hand van een presentatie heeft hij ons ingelicht over de ‘Contouren’ die in het bestuurlijk overleg op 6 juli gepresenteerd zijn. Enkele punten hieruit:

  • Er is in elk geval nog één, belangrijk obstakel en dat is de financiering van m.n. de infrastructuur. Op de eerdere aanvraag van € 50 M bij het Rijk is nog geen goedkeuring verleend.
  • De rode contourlijnen omvatten nu een gebied van 200 ha. Dat is veel groter dan de 84 ha van adviseur Wim Kuijken.
  • De contourlijnen liggen opnieuw tegen het cultuurhistorische lint van Landlustweg/Lagewaard
  • Hoewel er (voorlopig) geen sprake is van een grote bypass is er wel degelijk ruimte voor gereserveerd op een van de plattegronden. Ook in de Noordrand.
  • De gemeente gaat nog steeds uit van 5.500 woningen, maar dit aantal staat niet vast.
  • Bij bouw zal worden uitgegaan van de Alphense norm voor de hoogte (max. 5 verdiepingen hoog), maar ook enkele hogere accenten moeten niet worden uitgesloten.
  • De gemeente gaat uit van 30% sociale bouw. (De provincie stelt in het coalitieakkoord dat 40% sociale huur voor nieuwbouw de norm moet zijn.)
  • De gemeente claimt dat het extra verkeer geen overlast gaat veroorzaken op N11 en N207. Wel zijn er wat aanpassingen van kruispunten nodig, bijvoorbeeld die van Kruisweg/Herenweg.

Algemene tendens in het gesprek was dat zaken niet letterlijk genomen moeten worden, omdat de detailinvulling pas in volgende stappen aan de orde komt. MHHNH heeft echter de zorg geuit dat met een akkoord op een concept met veel onzekerheden wel degelijk een trein in gang gezet wordt die niet meer te stoppen is. En dat moeilijk later aan te geven is wat letterlijk genomen moet worden en wat niet.