‘Hoogheemraadschap alleen onder „cruciale voorwaarden” akkoord met Gnephoek.’

Donderdag 6 juli 2023 heeft ‘bestuurlijk overleg’ plaatsgevonden met Minister De Jonge. De uitkomst is dat is dat betrokkenen de uitkomsten van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden voldoende basis vinden om het stapsgewijze proces naar bebouwing van de Gnephoek naar een volgend stadium te laten gaan: de Minister stuurt een brief voor een reactie naar de Tweede Kamer.

O.a. is blijkbaar voldoende bewezen dat bij de bouw voldoende rekening kan worden gehouden met natuur, water en bodem. Dijkgraaf Van der Sande brengt in een artikel in NRC wel nuances aan. In het decor van de Gnephoek-polder geeft hij aan dat zijn hoogheemraadschap alleen onder „cruciale voorwaarden” akkoord kan gaan. „De mitsen moeten niet vrijblijvend zijn”, zegt Van der Sande.