Maak Het Hart Niet Hard stelt via actie de kwestie Gnephoek aan de kaak

Onze vereniging heeft op 17 november, na een plakactie in Alphen en Koudekerk onderstaand persbericht verspreid. Dit heeft geleid tot o.a. publicaties op nu.nl, ad.nl en alphens.nl.

PERSBERICHT

Alphen aan den Rijn, 17 november 2022. Gisteravond en vandaag heeft Vereniging ‘Maak Het Hart Niet Hard’ op tientallen plaatsen in de stad en in de kern Koudekerk posters aangebracht. Doel van de actie is de aandacht vestigen op het onzorgvuldige en ondemocratische karakter van het besluitvormingsproces over de Gnephoek. De opinie over deze kwestie is vastgelegd in deze aanklacht (pdf) en is eveneens te lezen op de homepage van onze website.

Onze opinie komt in het kort hierop neer:

De Provincie heeft een visie over een veel groter gebied dan een gemeente met groeiambities. De Provincie stippelt een gebalanceerd beleid uit om bebouwing en groen in dit deel van het Groene Hart in evenwicht te houden. Dus legde de Provincie vast dat bebouwing vooral langs een al verstedelijkt gebied  moet plaatsvinden.

posters van Maak Het Hart Niet Hard op tientallen plaatsen in Alphen en KoudekerkEchter, juist in Alphen aan den Rijn, de stad die graag pronkt met de ligging in het fraaie Groene Hart, vindt een meerderheid van politici en bestuurders het geen probleem om opnieuw een stukje Groene Hart op te offeren voor woningbouw. Het gaat daarbij niet alleen om aanzien (‘een 100.000+ stad met regiofunctie’). Projectontwikkelaars en grondspeculanten hebben ongewoon grote financiële belangen bij omzetting van landbouwgrond in grond voor woningbouw. Bij hun lobbywerk hebben de Gemeente en projectontwikkelaars bovendien zeer actieve hulp gehad van Tweede Kamerleden (VVD en CDA). Met een motie dwongen zij – die helemaal niet over toewijzing van bouwlocaties gaan – Minister De Jonge in te grijpen en de ‘dwarsliggende’ Provincie Zuid-Holland buitenspel te zetten.

Het werkbezoek van de Minister leidde ertoe dat hij een adviseur aan het werk zette. Vervolgens omarmde Minister De Jonge een flinterdun onderbouwde MENING van adviseur Wim Kuijken om de Gnephoek te bebouwen met  5.500 woningen.

Hoewel de formele beslissing pas medio 2023 wordt genomen op basis van een Masterplan, sorteert de Gemeente Alphen aan den Rijn in de aanvraag voor financiering nu alvast voor op bebouwing van de Gnephoek met 10.000 woningen. En dat terwijl de bewoners, de mensen om wie het uiteindelijk gaat, niet geraadpleegd zijn. Of het moet zijn geweest via een dubieuze flitspeiling die ondanks de sturende vraagstelling uitwees dat de gemiddelde Alphenaar nog voldoende mogelijkheden ziet bij industrie- en sportterreinen.

Wij vinden het ontoelaatbaar dat iedereen en alles zich mag bemoeien met een regionale en lokale kwestie. En dat een gezonde leefomgeving minder belangrijk lijkt te zijn dan financiële en politieke belangen.

Vereniging Maak het Hart Niet Hard roept daarom alle betrokken partijen op:

  • een zuiver democratisch proces te volgen. En de echelons met hun eigen verantwoordelijkheden, en met name de Provincie en het Waterschap, te respecteren,
  • niet alleen naar huidige behoeften maar ook die van generaties na ons te kijken,
  • de burgers op korte termijn te betrekken
  • en onafhankelijk te opereren van het grote geld van projectontwikkelaars en andere grondspeculanten.

Wij roepen bestuurders op om ‘lef’ te hebben om de kwaliteiten van het Groene Hart te respecteren en in de plannen te borgen.

Maak Het Hart Niet Hard

NS Station Alphen aan den Rijn

NS Station Alphen aan den Rijn