MHHNH-activiteit via Gnephoekberaad 

gnephoekberaadGnephoekBeraad gestart
Een wijk van 5500 woningen heeft veel impact op omliggende dorpen en wijken. Eind vorig jaar is een GnephoekBeraad gestart waarin verschillende lokale belangengroepen de krachten bundelen. In het GnephoekBeraad zitten enkele actieve leden van Maak Het Hart Niet Hard, Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW), Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard Landlustweg (SLLL) en Dorpsraad Woubrugge.

Het GnephoekBeraad zet zich in voor behoud van een leefbare dorpen en wijken rond de Gnephoek en Noordrand en deelt de grote zorgen over de voorgenomen plannen waarmee bestaande dorpen en woonbuurten onder druk komen te staan, Het Groene Hart verder verrommelt en waarvoor veel maatschappelijke middelen nodig zijn. Bouwen op deze locatie betekent aanleg van forse nieuwe infrastructuur (o.a. aquaduct 2×2 rijbanen, fietsbrug over de Oude Rijn), hoge kosten door innovatieve bouwmethoden voor bouwen op slappe bodem onder de zeespiegel en hoge kosten voor het versterken van kades en dijken. Ongewis is of de beloofde ambities voor snel bouwen, betaalbare woningen, benodigde voorzieningen, nieuwe natuur en bereikbaarheid wel realistisch zijn.

MHHNH-activiteit voorlopig via het Gnephoekberaad 
Om extra werk voor de overgebleven bestuursleden en actieve leden te voorkomen is ervoor gekozen op de activiteit namens MHHNH te verschuiven naar het Gnephoekberaad. Het GnephoekBeraad komt regelmatig bij elkaar en de communicatie met bewoners verloopt vooral via de lokale media. Zo is er aandacht geweest voor de standpunten van het Gnephoekberaad in alphens.nl , Studio Alphen , Leidsch Dagblad en ad.nl .

Betrokken vertegenwoordigers gezocht
Met name vanuit de omgeving Schepenbuurt / Groenoord / Heijmansbuurt zoeken we vertegenwoordigers die willen deelnemen in het GnephoekBeraad. Graag uw reactie naar gnephoekberaad23@gmail.com.