MHHNH lanceert nieuw bestuur en nieuwe video

MHHNH-promotiefilmpje om groen te stemmen

Allereerst bedanken wij de vertrekkende bestuursleden Peter Martens, Huub Wijnen en Jacqueline Geitenbeek hartelijk voor hun grote inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren. Dankzij hun inspanningen hebben bewoners op een krachtige manier hun stem kunnen laten horen en is de vereniging als een serieuze partij gezien en gehoord in het Alphense.

Nieuw bestuur
  • Nathalie Klaasen blijft aan als vicevoorzitter en is in de regel het gezicht naar buiten Zij zal o.a. vaak de contacten en verbindingen voor haar rekening nemen.
  • Jan Hogeveen is bereid gevonden om de taak van penningmeester op zich te nemen.
  • Ruud Hanou, een van de actievoerders van het eerste uur, toen Maak Het Hart Niet Hard nog een actiegroep was is de nieuwe voorzitter. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met het concept en de productie van communicatiemiddelen.
  • Jacqueline Geitenbeek, de aftredende secretaris blijft aan als actief lid, met een rol meer op de achtergrond.
Nieuwe aanpak

Wij willen politici en andere beslissers in de eerste plaats aanspreken op hun morele plicht om voor hun (klein)kinderen een leefbare omgeving achter te laten. Naast reductie van de uitstoot van broeikasgassen is absoluut vitaal dat er groen blijft om CO2 uit de lucht te halen. Ook elk lokaal groen draagt bij tot het zeer noodzakelijke in bedwang houden van opwarming van de aarde en daarmee gepaard gaande drastische en desastreuze klimaatveranderingen.

Opvallend ‘andere’ communicatie

Onze uitingen (de website, nieuwsbrief, materiaal voor de (social) media zullen wij doorspekken met kunst. Via ongewone, soms abstracte beelden willen wij niet alleen opvallen maar ook de schoonheid van het Groene Hart benadrukken. Wij zullen de politici en anderen aanspreken op hun ‘groene hart’.

Filmpje

Wij roepen iedereen op bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op partijen die het groen willen behouden en met name in het groene Hart. In Alphen aan den Rijn gaat het in het bijzonder om de bedreigde Gnephoek en de Noord-rand. Voor dit doel hebben wij een bovenstaand filmpje ontwikkeld dat wij ook op social media zullen plaatsen.