Nieuw college met BBB en akkoord in Zuid-Holland

coalitieakkoord provincie zuid-hollandOp maandag 19 juni 2023 is het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland gepresenteerd, genaamd ‘Krachtig Zuid-Holland’. In het akkoord is er vooral veel aandacht voor woningbouw en voor de landbouw- en stikstofdoelen. Zo mikken de nieuwe coalitiepartijen op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en wordt vastgehouden aan het bouwen van ruim 235.000 woningen vóór 2030.

De woensdag ervoor kondigden de BBB, CDA, PvdA, GroenLinks en VVD al aan dat ze overeenstemming hadden bereikt: deze partijen zullen de komende vier jaar plaatsnemen in de Gedeputeerde Staten, die samen met de Commissaris van de Koning Jaap Smit de provincie besturen. De coalitie heeft hiermee 29 van de 55 zetels in handen.

In het coalitieakkoord wordt vastgehouden aan de bestaande ambitieuze bouwopgave. Er moeten vóór 2030 maar liefst 235.460 woningen worden gerealiseerd in de hele provincie, waarvan 100.000 sociale huurwoningen.

In het akkoord wordt voor het eerst de Gnephoek genoemd, met de volgende tekst:

Gnephoek en Sliedrecht-Noord zijn de enige 3ha locaties die kunnen worden toegevoegd, conform geschetste randvoorwaarden (zie GS-brieven). De Gnephoek bevat maximaal 125 ha voor woningbouw, de rest van de polder blijft open gebied waarvan minimaal 50 ha voor natuur, groen en recreatie.

Wat betekent dit een ommekeer? Volgens Maak Het Hart Niet Hard verandert er feitelijk niet zoveel. Wij wijzen erop dat er momenteel al onderzoeken lopen om de geschiktheid van de Gnephoek als bouwlocatie (al of niet) aan te tonen. Dit is een gevolg van de interventie door Minister De Jonge in 2022. Nog recent gaf deze minister in het tv-programma Pointer aan hoe dan ook in de Gnephoek te willen bouwen, desnoods met aanwijzing. In de tekst wordt verwezen naar de bestaande voorwaarden die de provincie eerder stelde. Daaraan verandert niets. In tegenstelling wat sommige voorstanders van bouwen nu in de media roepen is er dus nog geenszins ‘groen licht’ voor bebouwing. Het ‘Nee, tenzij’ is nu verandert in ‘Ja, mits’.

Nieuw is wel dat in het akkoord wordt gesproken van een te bebouwen oppervlak van 125 ha. Dit is opmerkelijk omdat sinds oktober vorig jaar de haalbaarheid van het bouwen van 5.500 woningen op een oppervlakte van 84 ha onderzocht wordt. Dat zou betekenen dat de provincie het bebouwde oppervlak zonder enige verklaring met 50% zou hebben uitgebreid. Bij navraag door MHHNH bij de contactpersoon bij de gemeente was daar niet bekend hoe dit getal in het akkoord is gekomen … Ook GroenLinks Zuid-Holland wil daarop geen toelichting geven.

Vele kiezers hebben bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van ZH op de linkse partijen gestemd om de Gnephoek groen te houden. Samen hebben GL en PvdA de meeste stemmen binnengehaald. MHHNH dan ook teleurgesteld in het resultaat dat die partijen hebben geboekt bij de onderhandelingen.

In de samenstelling van het college verandert niet veel ten opzichte van de vorige periode. De ChristenUnie is vervangen door de grote winnaar BBB. Namens deze partij gaan Mariëtte van Leeuwen en Frank Rijkaart plaatsnemen in de Gedeputeerde Staten. Aan blijven: Berend Potjer (GroenLinks), Frederik Zevenbergen (VVD), Jeanette Baljeu (VVD), Meindert Stolk (CDA).

Verheugend is dat gedeputeerde Anne Koning (PvdA) is aangebleven. Zij heeft in de vorige periode haar standpunt tegen bebouwing van de Gnephoek met verve verdedigd. MHHNH heeft er alle hoop op gevestigd dat zij, met opnieuw woningbouw in de portefeuille, de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid, met dezelfde kritische blik en een rechte rug zal blijven beoordelen.

Die onderzoeksresultaten op een veelheid van terreinen, waaronder bodemgesteldheid, infrastructuur en financiën, zouden deze maand bekend moeten zijn en moeten leiden tot de ‘Contouren voor een Masterplan’. Volgens de planning zullen die resultaten en contouren op 7 juli 2023, net voor het zomerreces, met alle betrokkenen, dus ook minister De Jonge, worden besproken. Een informatieavond voor bewoners over de Gnephoek die gepland stond op plm 13 juni j.l. is door de gemeente Alphen aan den Rijn afgelast. Als reden werd ‘de status van ontwikkeling’ opgegeven …

Er ligt een nieuw voorstel om MHHNH bij de praten, maar dan vlak ná de presentatie van 7/7 in plaats van ervoor.

Lees het coalitieakkoord (pdf) op de website van de provincie Zuid-Holland