Nieuwsbrief mei 2021

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de ‘Noordrand’, o.a. informatie over de webinars op 15 en 22 maart en de inbreng van MHHNH in het participatieproces.  Wij hebben in de afgelopen 2 maanden driemaal een digitale meeting gehad met het projectteam Masterplan Noordrand I. Hierin is door het projectteam een verduidelijking van het plan gegeven. Ook is er desgevraagd achtergrondinformatie verstrekt. Wij hebben ook navraag gedaan naar de noodzakelijke woningbehoeftecijfers omdat wij van oordeel zijn dat er voldoende mogelijkheden zijn om binnen de stadsgrenzen zijn nog voldoende mogelijkheden om te bouwen. En in een notitie hebben wij diverse aandachtpunten genoemd en aanbevelingen gedaan.

Lees de nieuwsbrief (pdf)