Nieuwsbrief november 2018

Op 28 augustus is de gemeenteraad tijdens een zogenoemde heisessie geïnformeerd over de stand van zaken van het Toekomstperspectief voor landschap én stad; het vervolg van de in 2017 gestarte “verkenning woningbouwlocaties na 2020”. Tijdens deze presentatie werd duidelijk dat de gemeente voor drie urgente opgaven staat. Lees meer hierover en over de informatiebijeenkomst op 15 november in de nieuwsbrief (pdf) van november 2018.