Ook AWP en PvdD tegen bebouwing van de Gnephoekpolder

In een serie artikelen in het Leidsch Dagblad komen regiogenoten van de kandidatenlijst van de diverse partijen aan het woord. In de aflevering van 6 maart komt Adriaan van Geest, de nr. 2 van AWP aan het woord. Hij heeft tevens zitting in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van Geest spreekt zich uit tegen bebouwing van de Gnephoek. “Ik ben daar tegen, want ik vind niet dat je huizen in laaggelegen polders moet zetten. Je bouwt namelijk niet alleen voor nu, maar ook voor over honderd jaar. We weten niet zeker of we de polder dan, door de stijgende zeespiegel, nog steeds kunnen drooghouden. Geldt ook voor andere wijken in Alphen, maar die zijn al gebouwd. Je moet in elk geval niet nog meer woningen op dat soort plekken bouwen.”. Lees het artikel op de website van Leidsch dagblad >>

Ook de Arthur Stenfert Kroese van de Partij voor de Dieren sprak zich in de aflevering van 27 februari uit tegen bebouwing van de Gnephoek. Stenfert Kroese: ,,We moeten kijken waar we gaan bouwen en welke gebieden we bestemmen voor natuur. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland, maar heeft slechts zes procent natuur. Dat percentage moet omhoog. En wat woningbouw betreft: ik vind de bollenvelden prachtig, maar het is eigenlijk één grote gifbelt. Ze liggen hoog en het is zandgrond, wat ideale bouwgrond is. Je zou juist niet moeten bouwen in polders. Dus niet in de Gnephoek in Alphen. Veen is geen goede bouwgrond, zeker niet als het onder de zeespiegel ligt. Lees het artikel op de website van Leidsch Dagblad >>