Politieke tegenstanders van plan Gnephoek reageren

tegenstanders bebouwing Gnephoek reagerenDe tegenstanders van bebouwing zijn blij dat niet hele Gnephoek wordt volgebouwd, maar moeten de plannen van Alphen eerst zien.

Er mag dan groen licht zijn voor woningbouw in de polder Gnephoek, wat er wel en niet kan en wáár, is nog ongewis. De provincie houdt een fikse slag om de arm.

Gedeputeerde Anne Koning (wonen en ruimtelijke ordening, PvdA) laat tenminste via haar woordvoerder weten dat zij het concrete onderzoek afwacht dat de gemeente Alphen in het komende half jaar gaat doen. ,,Het scenario is nog niet in beton gegoten’’, stelt zij.

,,Op basis van onderzoek en uitwerking moet blijken wat de geografische begrenzing is. Ook moet in dat onderzoek duidelijkheid komen over het aantal woningen en over de bijbehorende mobiliteitsinvesteringen’’, licht de gedeputeerde toe.

Met dat laatste doelt Koning op de plek van de polder Gnephoek ten opzichte van bijvoorbeeld stadscentrum, station en uitvalswegen. Zuid-Holland heeft eerder gezegd dat met een nieuwe woonwijk meer verkeer op de N207 is te verwachten. Die provinciale weg loopt nu vaak al vast in de spitsuren.

Een transferium bij Alphen-Noord, een overstappunt voor openbaar vervoer, kan best een goed idee van de gemeente zijn. Maar dat kost, net als aanpassing van de N207, handenvol geld en dat heeft de provincie niet, was de boodschap.

GroenLinks

Binnen de Alphense politiek ligt de Gnephoek al jaren erg gevoelig. Begin dit jaar stapte GroenLinks er zelfs om uit de coalitie (met Nieuw Elan en CDA) en werd de partij na de gemeenteraadsverkiezingen de tweede grote fractie. José Huls: ,,Enerzijds ben ik allang blij dat het grootschalige masterplan niet is gekozen. Want tot wel 15.000 woningen, dat gaat gewoon echt te ver.’’

Huls: ,,Anderzijds sta ik ook nu niet te juichen. De bebouwing komt veel noordelijker, tot voorbij de Vrouwgeestmolen, en westelijk tot aan de Lagewaard. Zo verlies je het zicht op de open polder. Maar goed, zover is het nog niet. En deze variant past ook niet in het geldende provinciale beleid.’’

Lees het hele artikel op ad.nl via https://www.ad.nl/alphen/tegenstanders-blij-dat-niet-hele-gnephoek-wordt-volgebouwd-maar-moeten-plannen-alphen-eerst-zien~a0171589/