Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019

provinciale-staten-verkiezingen_zuid-hollandOp 21 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Momenteel gaat de Provinciale woonagenda minder ver dan wat Alphen a/d Rijn graag wil. Zo mag er nu alleen gebouwd worden binnen de  rode contouren en niet daarbuiten. Er is hoop gevestigd op een nieuw college dat het huidige beleid ongewijzigd zal voortzetten. Maar kan met een ander college nadelig uitpakken voor onze regio.

Alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende Provinciale Staten verkiezingen gepubliceerd. Om u een goed beeld te geven van de standpunten met betrekking tot de bedreigingen van het open landschap is er een overzicht (klik hier) van drie aspecten gemaakt:

  1. Duurzame energieopwekking: windturbines en zonnevelden
  2. Bebouwing: woningbouw, industrieterreinen en veehouderij
  3. Natuur en het Groene Hart.

Als hulp voor het maken van uw politieke keuze kunt u ook gebruikmaken van het Kieskompas of de Stemwijzer:
Kieskompas: https://zuid-holland.kieskompas.nl/nl/#!/
Stemwijzer: https://zuid-holland.stemwijzer.nl/#intro