Provincie: geen bebouwing Gnephoek en Vierambachtspolder

De provincie Zuid-Holland heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn alsmede minister Stientje van Veldhoven (D66) van Wonen en Milieu duidelijk gemaakt dat woningbouw in de Noordrand- en/of in de Gnephoekpolder NIET is toegestaan. De provincie Zuid-Holland zegt zich genoodzaakt te hebben gevoeld om de brief te schrijven omdat bestuurlijk overleg tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen in januari niet heeft geleid tot een gemeenschappelijk standpunt over bouwen binnen en buiten Alphen, maar in de weken daarna wel door de gemeente Alphen een collegebesluit is genomen om in een van de polders rond Alphen huizen te bouwen.

Zoals de zaken er nu voor staan vindt de Provincie dat er tot 2030 voldoende binnenstedelijke mogelijkheden zijn om in de woningbehoefte van de plaats Alphen te voorzien. ‘De woningbehoefte, inclusief migratie, van Alphen-stad tot 2030 bedraagt ongeveer 3800 woningen. Het programma voor Alphen-stad bedraagt circa 4500 woningen’, meent de provincie.

Drie wethouders hadden overigens al het voornemen opnieuw met de Provincie te gaan praten over mogelijke woningbouw op het vrijgekomen terrein aan de Heimanswetering.

Lees de berichten op de websites van Studio-Alphen en Alphens.nl En lees de brief (pdf) van de Provincie.