Provincie is duidelijk: bebouwen Gnephoek onverstandig en niet noodzakelijk

Anne Koning - Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland

Anne Koning – Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland blijft bij haar standpunt: de polder Gnephoek ten noorden van de stad is geen geschikte plek om een nieuwe woonwijk te bouwen. Bovendien zijn er diverse complicerende factoren. En het is niet nodig. Dat zegt gedeputeerde Anne Koning namens de provincie.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is het met haar eens: water en bodem zijn leidend bij verstedelijking. En twee derde van de ondergrond is te slap.

Bovendien kost het heel veel geld om vervoer goed te regelen, volgens de provincie, en dat geld is er niet, ook niet bij de rijksoverheid. Ook is bouwen in de Gnephoek strijdig met het omgevingsbeleid van de provincie ter bescherming van het weidevogelgebied. En is een deel van de polder aangemerkt als stiltegebied.

Elders in en rondom Alphen komen er volgens de Gedeputeerde genoeg woningen bij in de periode tot 2030. Daarna neemt de behoefte aan nieuwbouw naar verwachting af. De regio Holland Rijnland heeft voor een derde méér aan plannen in voorbereiding dan in 2030 nodig zijn. De Gnephoek is daarin niet eens meegeteld. De gedeputeerde adviseert de energie te steken in kansrijke plannen.

Artikelen hierover zijn te lezen bij Ad.nl, Alphens.nl en Omroep-West.nl.

In een eerder artikel riep de provincie op creatief naar de mogelijkheden van binnenstedelijke bebouwing te kijken.