PS verkiezingen ZH 2023: GroenLinks-PvdA de grootste

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2023 is de combinatie GroenLinks-PvdA met (samen) tien zetels de grootste  in Zuid-Holland geworden. Dat is één zetel meer dan in 2019. BBB heeft een enorme verkiezingswinst geboekt door met negen zetels in de PS te komen.

De – volgens het kieskompas – groenste partijen GroenLinks/PvdA, PvdD en D’66 hebben in het BBB-tumult standgehouden, zelfs iets gewonnen. Het bestaande college zal door het verlies van VVD, CDA en CU waarschijnlijk niet terugkeren. Het worden interessante onderhandelingen over een nieuw college. Omdat GroenLinks en PvdA niet als één partij zullen opereren mag BBB als grootste het initiatief nemen. Deze partij heeft VVD’er Fred Teeven voorgesteld als verkenner van een nieuwe coalitie.

In Alphen aan den Rijn was het verheugend te zien dat GroenLinks in tegenstelling tot veel gevestigde partijen iets gewonnen heeft.

Grote vraag is hoe we de positie van BBB moeten inschatten als het gaat om al of niet bouwen in de Gnephoek. In het verkiezingsprogramma van BBB voor ZH stond het volgende:

‘Nagenoeg 25% van de oppervlakte van de provincie Zuid-Holland is bebouwd en meestal is dit ten koste gegaan van agrarisch gebied. We denken graag in oplossingen voor zowel de boeren, tuinders en de startende en doorstromende burgers en willen hiervoor op een transparante manier in gesprek met de gemeenten en burgers in de provincie met de zorg voor het behoud van het agrarische culturele landschap. BBB wil vooral in – en grenzend aan de stedelijke gebieden bouwen.

Hierbij gebruikmakend van innovatieve herontwikkeling van bijvoorbeeld leegstaande (kantoor) panden en waar het kan, de hoogte in bouwen met allerlei groenvoorzieningen en openbare voorzieningen en vervoer dichtbij. We streven daarbij naar vitale steden en dorpen waar het goed wonen is voor iedereen. Het is belangrijk dat er een integrale afweging wordt gemaakt tussen landschappelijk behoud en het bouwen van woningen en bedrijven. Waardevolle landschappen als het Groene Hart, de kust maar bijvoorbeeld ook de Zuid-Hollandse eilanden moeten worden beschermd.’

Wij zullen het proces om te komen tot een nieuw college met interesse volgen.