Raadsbesluit: Woningen op onorthodoxe locaties binnen de stadsgrens

maak het groene hart niet hard arc_terrein_artist_impressionDe provincie heeft de gemeente tijdelijk tot een halt geroepen om buiten de stad te bouwen. Vandaar dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft besloten te onderzoeken of binnen de stadsgrens nog alternatieve mogelijkheden zijn voor woningbouw, door ruimte anders in te richten. De onorthodoxe locaties waar het om gaat zijn de Klompenmaker bij zorgcentrum Noorderbrink (1), het parkeerterrein van verpleeghuis Oudshoorn aan de Henry Dunantweg (2), het Bospark achter Groene Hart Leerpark (4), het parkeerterrein van voetbalvereniging ARC aan de Oranje Nassausingel (5) en de voormalige Asfaltcentrale aan het ‘s-Molenaarspad (6). Een zesde locatie, de strook langs de Saffierstraat bij de rotonde met de Burgemeester Bruins Slotsingel (3), is afgevallen, maar  de resterende vijf locaties in de plaats Alphen aan den Rijn mogen wat betreft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bebouwd worden met woningen.

Omdat de inventarisatie van deze locaties was vóórdat de provincie aangaf steun te willen bieden bij het uitplaatsen van overlastgevende bedrijven heeft het CDA een motie ingediend (die bijna door alle partijen in de raad is omarmd) waarin de partij de wethouder de vraag stelt om een tweede onderzoek te doen naar mogelijke locaties.
“In dit onderzoek vragen wij het college expliciet te zoeken met de opmerking van de provincie in het achterhoofd dat zij bereid zijn mee te betalen bij het uitplaatsen van overlastgevende bedrijven. Locaties die dus eerder om die reden afvielen zouden om die reden nu mogelijk wel weer kunnen. Wij zien hiervoor bijvoorbeeld expliciet kansen in het Rijnhaven-gebied. Inspringen op de kansen die zich voordoen, zoals Hoorn-West, de Rijnoever en Heimanswetering, dat is adaptief en dat getuigt van lef. En daar wenst het CDA de wethouder veel steun bij!”, aldus CDA raadslid Jeroen van Gool.

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=Lnpjc-Pycso