Waterschap: niet bouwen in lager gelegen gebieden

Maak Het Hart Niet Hard - Provincie ZH niet in lage polders bouwenDe provincie erkent de kwetsbaarheid van het laaggelegen deltagebied voor klimaatverandering en is van plan aanvullende maatregelen te nemen om beheer water. Een onderzoek van Deltares voor het waterschap Rijnland bevestigt ook de kans op aanzienlijke schade en economisch verlies. Hoewel de kans op dijkdoorbraken en een groot aantal slachtoffers niet groot is, is het belangrijk om hiermee rekening te houden. Zie de wateroverlast in Boskoop in 2018.

,,Met grotere gemalen en piekberging alleen redden we het niet”, benadrukt waterschap Rijnland. ,,Essentieel is dat er ook ruimtelijke maatregelen worden genomen.” Dit houdt vooral in: scherper kiezen waar je huizen gaat bouwen. Bij voorkeur niet in laag gelegen gebieden. Lees het hele artikel op ad.nl