We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

Onder deze titel verscheen op 16 november 2022 een opiniestuk van twee klimaatexperts in Trouw. Jan Engels en Margo Meeuwissen betogen daarin dat weliswaar in het Coalitieakkoord is opgenomen dat bodem en water leidend moeten zijn in ruimtelijke ordening, maar dat men in de praktijk nog op oude voet doorgaat: ‘Het betekent immers dat de rollen van provincies en gemeenten veranderen én dat bestaande verdienmodellen onder druk komen te staan.’ Als voorbeeld dat men in de praktijk nog op de oude voet doorgaat noemen zij de Gnephoek:

‘Een treffend voorbeeld daarvan is het recente advies van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken over de bouw van 5.500 woningen in de Gnephoek bij Alphen aan de Rijn. Een gebied waarvoor helder in beeld is gebracht hoe groot de problematiek van bodemdaling is. De plek waar gebouwd mag worden is weliswaar lokaal de minst slechte, maar die is nog steeds uitermate kwetsbaar.’

De twee experts waarschuwen dat we, als we nu op verkeerde locaties investeren, de rekening in de toekomst in drievoud gepresenteerd krijgen:

  1. – huizen worden versneld afgewaardeerd
  2. – verlies van biodiversiteit
  3. – toekomstige, onontkoombare aanpassingen zullen lastiger zijn en kostbaarder uitvallen.

Lees het stuk in Trouw >>