Kieskompas

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Waterschappen en de Provinciale Staten. Deze verkiezingen zijn van groot belang voor het natuur- en landschapsbeleid. De provincie heeft steeds meer macht over dit onderwerp, waaronder beslissingen over de bouw van nieuwe woningen en bedrijventerreinen in de open, groene landschappen en de uitbreiding van beschermde natuurgebieden. Door uw stem uit te brengen op 15 maart, kunt u invloed hebben op deze beslissingen. Daarom heeft onze partner Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland samen met IVN, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap het Groene Kieskompas gelanceerd. Dit om u te helpen bij het bepalen van uw stem. Het Groene Kieskompas maakt de houding van politieke partijen over natuur en landschap in Zuid-Holland inzichtelijk en ondersteunt  u bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

Natuur versterken

Momenteel bestaat slechts 7% van het grondgebied in Zuid-Holland uit beschermde natuur, wat onvoldoende is om de achteruitgang van planten- en diersoorten te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat de provincie maatregelen treft om de natuur te beschermen. Dit kan door het uitbreiden van beschermde natuurgebieden en het integreren van natuur in de landbouw, zodat natuur in het agrarische gebied ook gerespecteerd wordt. De provincie kan hier een belangrijke rol in spelen.

Omgaan met een beperkte ruimte

Zuid-Holland is een drukke provincie die te maken heeft met beperkte ruimte en vele ambities en uitdagingen. Er is een voortdurende strijd tussen functies zoals wonen, werk, industrie en landbouw om de beschikbare ruimte. Daarom werken de natuur- en landschapsorganisaties in deze provincie dagelijks hard om ervoor te zorgen dat natuur, groene recreatie en landschap niet ten onder gaan in deze concurrentiestrijd. Hiervoor hebben zij de hulp van de provincie nodig. De druk op de beschikbare ruimte zal in de toekomst namelijk alleen maar toenemen, met plannen voor meer dan 230.000 nieuwe woningen en de transitie naar duurzame energie die extra beslag zal leggen op de beschikbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat de provincie de regie voert en ervoor zorgt dat deze veranderingen niet ten koste gaan van natuur en landschap.

Het Groene Kieskompas. Uw stem telt op 15 maart!

Uw stem is van groot belang voor de toekomst van natuur en landschap in Zuid-Holland. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die de provincie gaat maken op dit gebied. Daarom is het Groene Kieskompas zo nuttig. Door op www.groenekieskompas.nl te kijken, kunt u zien wat de politieke partijen vinden van natuur en landschap in Zuid-Holland. Overigens zijn met name de grootste partijen in het kieskompas meegenomen. In het overzicht ontbreken 50 Plus, SGP, Denk, BBB, BVNL, JA21, Goud, Volt en AWP. AWP, partij voor ‘water, klimaat en natuur’ en al actief bij het Waterschap, doet voor het eerst als politieke partij mee aan de verkiezingen in 7 provincies, waaronder Zuid-Holland.

GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP hebben zich in verkiezingstijd duidelijk uitgesproken TEGEN bebouwing van de Gnephoek. De SP zegt daar het volgende over in haar verkiezingsprogramma: ‘We gaan de Gnephoek niet bebouwen, tenzij voor 80% betaalbaar gebouwd kan worden. In plaats van in de Gnephoek gaan we bouwen bij de Oostkanaalweg, Oude Rijnzone en in en rondom de dorpen van Alphen aan den Rijn.’

Eigen afweging maken

Maak Het Hart Niet Hart heeft een optelsom gemaakt waarbij alle vragen even zwaar gewogen zouden worden. In dat geval zou het volgende beeld ontstaan:

Als alleen gekeken wordt naar natuur en landschap dan ziet de rangorde er als volgt uit:

groene kieskompas milieufederatie

Echter, uiteraard is het zo dat voor iedere kiezer het ene aspect zwaarder weegt dan het andere. U moet uw eigen afweging maken! Laat in elk geval uw groene hart spreken in het stemhokje op 15 maart door uw stem uit te brengen op de partij die het beste past bij uw overtuiging.

Bekijk www.groenekieskompas.nl