Maak het Hart Niet Hard

[Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt.]

Wie zijn wij?
MHHNH is een vereniging, voortgekomen uit een actiegroep, opererend onder de naam ‘Maak Het Hart Niet Hard’, primair bestaande uit verontruste burgers uit Alphen aan den Rijn.

Maak Het Hart Niet Hart is ontstaan uit onvrede met plannen van de gemeentelijke en regionale politiek om (met name) in de fraaie, groene Gnephoek, Vrouwgeestpolder en Vierambachtspolder (snel)wegen en bruggen aan te leggen. MHHNH is in oktober 2005 ontstaan als actiegroep. Op dat moment waren er ook nog concrete plannen om een woonwijk en industrieterrein in de Gnephoek aan te leggen. Deze plannen zijn gelukkig inmiddels van tafel. Vanaf 2009 is MHHNH een vereniging met meer dan 100 leden.

Achtergrond
maak_het_groene_hart_niet_hard_landschap2_220212Burgers van Alphen aan den Rijn weten het al jaren: zij wonen midden in het Groene Hart, een hart dat stelselmatig wordt opgeofferd. Het voormalige dorp Alphen aan den Rijn groeit al tientallen jaren in hoog tempo. Nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen nemen daarbij de plaats in van het groen rondom de woonplaats. Bestuurders offerden zo natuur op die nodig is voor een goede balans tussen wonen, recreëren en werken, tussen levendigheid en rust, tussen vervuilde en schone lucht. Alphen aan den Rijn staat opnieuw voor onomkeerbare beslissingen en nu gaat het om het laatste stukje Groene Hart van Alphen aan den Rijn. Wij zijn het dan ook van harte eens met uitspraken van minister Verburg van LNV om migratiesaldo nul als uitgangspunt te nemen, géén 13000 extra woningen in het Groene Hart!

De oorspronkelijke plannen van de gemeente Alphen behelsten een rondweg (Grote Bypass) door de Vierambachtspolder en de Gnephoek / Vrouwgeestpolder, het poldergebied aan de overzijde van de Heijmanswetering. In de Gnephoek zouden ook 6000 woningen en een bedrijventerrein aangelegd worden. Het prachtige weidse uitzicht over de Heijmanswetering zou door deze plannen voorgoed verloren gaan en een mooi stuk poldergebied zal verdwijnen.

Inmiddels is na vier gebiedsateliers de Concept Tranformatievisie uitgebracht met aanzienlijk bijgestelde plannen. Uiteraard blijven wij nauwlettend toezien op behandeling door de gemeentelijke politiek. Dat geldt eveneens voor de herziening van het streekplan door de Provinciale Staten in lijn met deze visie van o.a. de gemeenten langs de Oude Rijn en de Provincie.

De grote bypass
De grote bypass is een andere naam voor een snelweg ten Westen van Alphen aan den Rijn die nu nog steeds een wens van de meerderheid van de Alphense politiek lijkt te zijn. Deze weg zou de nieuwe woonwijk in de Gnephoek ontsluiten. Nu deze woonwijk niet meer in de plannen voorkomt wordt de weg gepresenteerd als noodzakelijk om Alphen te ontlasten van het verkeer door de stad. Deze weg zou vlak ( d.w.z. op tientallen meters ) langs de Heuvelweg en de Jeltje de Bosch-Kemperstraat door de weilanden, over of onder het water van de Woudwetering, door de prachtigeVrouwgeestpolder en de Gnephoek komen te lopen met aansluiting op de te realiseren Máximabrug. De Alphense politiek heeft aan het meebetalen aan deze Máximabrug de eis gesteld dat deze hoog en breed zou moeten zijn om deze overbodige snelweg te kunnen laten aansluiten op de N11. Het behoeft geen betoog dat deze weg het uitzicht en de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving zal veel aantasten en veel geluidsoverlast en luchtverontreiniging zal veroorzaken voor omwonenden. In de Concept Transformatievisie is deze weg als ‘wenselijk’ na 2020 genoemd. Het traject zou strak langs de wetering zijn, mogelijk ten koste van de Vrouwgestmolen, een rijksmonument.