Petitie ‘Red het Groene Hart’

Nu Minister De Jonge het advies van adviseur Wim Kuijken om 5.500 woningen te bouwen in de Gnephoek heeft omarmd wordt het voortbestaan van deze eeuwenoude en unieke polder ernstig bedreigd.  Ook elders in het Groene hart dreigen voor de zoveelste keer stukken groen te worden opgeofferd aan steen en asfalt. Vandaar dat MHHNH samen met Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en zeven andere organisaties een petitie zijn gestart om het Groene Hart te redden. MHHNH heeft daarvoor een filmpje gemaakt dat in januari en februari op TV West wordt uitgezonden.

Spreek u uit en onderteken de petitie!

Het Groene Hart is voor Zuid-Holland een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Broodnodig voor rust, ruimte en weidse uitzichten in de drukste en meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Het is een plek waar mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden in het boerenland. Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse landschap dreigt te verdwijnen.

Tot 2030 gaat Zuid-Holland zo’n 236.000 woningen bouwen. Dat is 26 % van de landelijke bouwopgave en een toename van 16% op de huidige Zuid-Hollandse woningvoorraad. Als veel van deze woningen in de groene ruimte gebouwd gaan worden gaat dit unieke Zuid-Hollandse landschap verloren. De totale ruimtevraag bij bouwen in de groene ruimte is namelijk nog veel groter. Bij al deze woningen hoort de benodigde infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen zoals winkels en scholen, maar ook bedrijventerreinen en voorzieningen voor de opwekking van duurzame energie. Zonder regie en doordacht beleid kan zo maar op korte termijn grote delen van het Groene Hart verloren gaan, zoals de unieke polders Gnephoek, de Zuidplas, Alblasserwaard en Krimpenerwaard. Veel van het Groene Hart is al verloren. Als we nu niets doen kan dit weleens het einde betekenen van het Groene Hart zoals wij dat kennen.

Spreek u uit en onderteken de petitie.

De roep om te bouwen in de groene ruimte komt vooral van direct betrokkenen uit de bouwwereld. Bouwen in de groene ruimte is voor projectontwikkelaars een beproefd verdienmodel. Ook zien we dat gemeenten in het Groene Hart deze roep verder versterken.

Maar het kan en moet anders. We hebben niets tegen bouwen voor de woonbehoefte. Veel starters op de woningmarkt wachten nu absurd lang op een betaalbare huur-of koopwoning. Dit is een maatschappelijk probleem dat met grote prioriteit moet worden aangepakt. Bouwen in de groene ruimte is hiervoor echter niet de oplossing. Starters op de woningmarkt en mensen met een smalle beurs zitten niet te wachten op dure villa’s, twee-onder-een kappers en grote eengezinswoningen buiten de stad. Bouwen moet vooral binnenstedelijk. Daar is de vraag naar betaalbare woningen groot en is ook voldoende ruimte om dit te realiseren. Het omvormen van bedrijfs- en kantoorcomplexen is een goede optie voor starters op de woningmarkt, meer prioriteit leggen op het realiseren van levensloopbestendige woningen: compacte en betaalbare appartementen. Veel ouderen willen best verhuizen, maar er zijn te weinig seniorenwoningen in de bebouwde kom beschikbaar om deze doorstroming te realiseren. De oplossing is juist om deze binnenstedelijke opgave slim te combineren met het versterken van het landelijk gebied, herstel van de biodiversiteit en bij te dragen aan de klimaatopgave.

Waarom deze petitie?

Met deze petitie willen wij bereiken dat in het Groene Hart, waar nu buiten de bebouwde kom geen bebouwing is, ook niet meer gebouwd mag worden. Samen geven wij het Groene Hart zo de bescherming die het verdient. Spreek u uit voor het Groene Hart én het binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen. Het op grote schaal opgeven van de onvervangbare groene ruimte gaat ons niet verder helpen. Binnenstedelijk bouwen voor de échte woonbehoefte gaat dit wel doen. Laten wij niet opnieuw de fout maken om grondspeculanten en bouwbedrijven te blijven bedienen, zodat zij ook nu weer veel kunnen verdienen ten koste van de schaarse groene ruimte en de woningbehoefte van velen.

Spreek u uit en onderteken de petitie. Delen van deze petitie wordt zeer gewaardeerd. Vraag uw omgeving om ook te ondertekenen. Samen staan we sterk! Op 8 maart sluit deze petitie en wordt het resultaat aangeboden aan alle lijstrekkers bij de verkiezingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Samen redden wij het Groene Hart!

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Maak Het Hart Niet Hard