Zienswijze

[Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt.]

In het kader van de samenwerking met bewoners in Koudekerk onder de naam -Maxima is een zienswijze (pdf) opgesteld betreffende de aanpak planMER Máximabrug. Deze is door meer dan 70 personen ondertekend. Naar aanleiding van de vele reacties is ook eenaangevulde versie naar de gemeenten, de gemeenteraden en de pers verstuurd uit naam van de overleggroep -Maxima en de Vereniging Maak Het Hart Niet Hard. U kunt ook desamenvatting (pdf) bekijken.

Deze en andere zienswijzen hebben geleid tot een Definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Máximabrug voor de planMER (pdf, incl. advies van de Commissie) die geen recht doet aan de ingediende aanbevelingen. Voor de reactie op onze en andere zienswijzen zie de Reactienota bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau Máximabrug september (pdf).