Dikke streep door bouwplannen Gnephoek en Noordrand

Woningbouw in de Gnephoekpolder en de Noordrand is niet aan de orde. De polders ten noorden van Alphen blijven zeker tot 2030 groen! De provincie Zuid-Holland heeft tot dat jaar meer dan genoeg nieuwbouwplannen om het tekort aan woningen in te lopen.
Dit blijkt uit de Inventarisatie Plancapaciteit Mei 2021, die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten uitvoeren. De capaciteit is in de provincie zelfs 62 procent meer dan de gestelde opgave van 172.500. En dat terwijl de prognoses over de woningbehoefte juist zijn gedaald, blijkens de Inventarisatie Plancapaciteit Mei 2021. Dit is goed nieuws voor eenieder die het Groene Hart en in het bijzonder de Alphense polders een warm hart toedraagt. En een streep door de plannen van het Alphense college van B en W. Lees het hele artikel in het AD (pdf, online)