MHHNH spreekt in op de vergadering van de Raadscommissie op 9-2-2017

Namens de vereniging Maak Het Hart Niet Hard (MHHNH) heeft vice-voorzitter Peter Martens een aantal opmerkingen gemaakt in de vergadering van de raadscommissie op 9 februari 2017 over de uitgangspunten voor de uit te voeren studie naar nieuwe stedelijke woningbouwlocaties. De vergadering had als agendapunt een verkenning naar nieuwe stedelijke woningbouwlocaties.

MHHNH verwondert zich erover dat in geen van de stukken wordt gesproken over het bereiken van een juiste balans tussen de toekomstige woningbouw en het duurzaam leefklimaat voor de inwoners van de gemeente en de stad Alphen aan den Rijn in het bijzonder. Ook opvallend is volgens Martens dat er bij de studie in het geval van scenario 3 nu al een keuze wordt gemaakt voor de mogelijkheid van grootschalige woningbouw in de Gnephoekpolder en ook de Vrouwgeestpolder. Deze polders hebben volgens MHHNH een hoge natuurwaarde en moeten daarom hun huidige duurzame status behouden. De keuze voor de Gnephoekpolder is dan ook een goed voorbeeld van de bewandelen van de weg van de minste weerstand, volgens MHHNH. Er wordt geen enkele onderbouwing gegeven, behalve dat alle grond in handen is van speculanten.
MHHNH vraagt de Raad om de conclusie te onderschrijven dat Alphen aan den Rijn na 2025 over onvoldoende plancapaciteit beschikt om aan de stedelijke woningvraag tegemoet te kunnen komen en van de beslissing over de toekomst geen haastwerk (juli 2017?) van te maken. Martens sloot af met een oproep aan de raad om niet te zwichten voor de druk van “buitenaf” om onze spaarzame polders op te offeren voor de roep vanuit de grote steden om nieuw groen stedelijk woonmilieu in de stad Alphen aan den Rijn aan te bieden. ‘U moet nog beter luisteren naar uw eigen bewoners en moed tonen om een rem te zetten op de groei van de stad Alphen aan den Rijn en alleen te bouwen voor de regionale behoefte. Vergeet daarbij niet de vele mogelijkheden van “groen dorps wonen” in de kernen’, aldus Martens. Lees de gehele inspreektekst raadscommissievergadering d.d. 9 februari 2017  (pdf).