Nieuwbrief februari 2017

Na een relatief rustige periode hebben wij in de afgelopen maanden de discussie over mogelijke woningbouw in de Gnephoekpolder en de Vrouwgeestpolder weer nauwlettend gevolgd en van ons laten horen in de commissievergadering en via de media.

In de nieuwsbrief (pdf), die wij momenteel in het betrokken gebied huis-aan-huis verspreiden, schetsen wij de huidige situatie en plaatsen wij ook een oproep aan bewoners in het betrokken gebied om hun gegevens te actualiseren. Dit zodat wij eenieder zo goed op de hoogte kunnen houden en de belangen beter kunnen behartigen.

Als u een bijdrage in een of andere vorm wilt (blijven) leveren stellen wij dat uiteraard zeer op prijs.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Peter A.H. Martens
Vicevoorzitter
Vereniging Maak Het Hart Niet Hard