Nieuwsbrief juni 2020

In deze nieuwsbrief informatie over het door de gemeenteraad aangenomen voorstel van B&W om toch de voorbereiding te starten voor bouwen in de polders aan de randen van de gemeente. En dit ondanks het momentele verbod van de provincie. Tevens info over een voorgenomen transferium aan de rand van de Vierambachtspolder bij de Herenweg (N207). Dit lijkt een opstap naar bebouwing van de Noordrand. Ook aandacht voor al of niet mogelijke woningbouw op vijf onorthodoxe locaties en op het voormalige terrein van Bos Beton. MHHNH gaat een brief sturen aan de fracties in de Provinciale Staten.

Lees de A5-nieuwsbrief (pdf)