Rapport Kuiper: benut diverse stadsranden, Gnephoek deels behouden

rapport-kuiper

Het onderzoeksrapport over de uitbreidingslocaties, van het door de gemeente daartoe aangestelde bureau Kuiper adviseert om de stad geleidelijk te laten overgaan in platteland en watersport/toeristische gebieden. Het bureau ziet ook kansen voor woningbouw bij o.a. de Oostkanaalweg en de Steekterweg. Volgens Gijs van den Boom van Kuiper hoeft de Gnephoek niet volgebouwd te worden om aan de woningbehoefte in 2025 en verder te voorzien. De gemeente gaat de resultaten van het onderzoek nader bestuderen op haalbaarheid en met de provincie bespreken. Wethouder Van As is verheugd over de uitkomsten maar wijst op mogelijke praktische problemen bij de uitwerking. Lees het artikel (pdf) in AD GH van 28 juni 2017.