Kieswijzer 2022

Voor meer volledige informatie over de verkiezingsprogramma’s van de partijen die aan de verkiezingen in Alphen aan den Rijn meedoen verwijzen wij u naar de websites van de partijen.

Uit de lokale verkiezingprogramma’s 2022 van de politieke partijen:
VVD ‘Wij zijn de afgelopen jaren heel helder geweest in wat onze wens is voor Alphen en dat is dat wij gaan bouwen in de Gnephoek als echte oplossing.’
Nieuw Elan ‘Ontwikkeling van Noordrand en Gnephoek’
‘Woonchaos aanpakken door nieuwbouw Gnephoek en Noordrand’
‘Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor nieuwkomers vanuit de regio wordt gebruikt.’
CDA ‘Het CDA zal zich blijven inzetten om in de Gnephoek en de Noordrand gefaseerd de komende jaren 6.000 tot 10.000 woningen te bouwen, om aan onze eigen woningbehoefte voldoen.’
GroenLinks ‘De Gnephoek boven de lijn tot de Burgemeester Bruins Slotsingel blijft onbebouwd. Met het oog op de bodemdaling in het veenweidegebied is bouwen in de polder sowieso niet erg verstandig. ‘We hebben allerlei alternatieven voor de Gnephoek aangedragen, zoals niet gebruikte bedrijventerreinen, de Noordrand …’ ‘Evenmin komt er een grote bypass (rondweg) in de Gnephoekpolder.’
D’66 ‘D66 kiest met name voor locaties langs de noordrand van de stad, maar sluit ook de Gnephoek als mogelijke bouwlocatie niet langer uit.’
ChristenUnie ‘De ChristenUnie pleit voor gevarieerde en betaalbare woningbouw in de Gnephoek en in de dorpen.’
PvdA ‘Naast (her)ontwikkeling binnen de bebouwde kom moet de gemeente serieus naar toekomstige bouwlocaties kijken. Voorbeelden hiervan zijn de Gnephoek, de Noordrand en de Oude Rijnzone.’
SP ‘Er wordt niet gebouwd in de Gnephoekpolder en Vrouwgeestpolder.’ ‘De SP wil geen grote rondweg om Alphen aan den Rijn heen. De Gnephoek blijft dus groen.’
RijnGouweLokaal ‘Bouwen in de Gnephoek en Noordrand is voor RijnGouweLokaal alleen mogelijk en acceptabel als er sprake is van minstens 50% sociale woningbouw, 20% middenhuur en 10% starterskoopwoningen.’
SGP 20.000 woningen in de Gnephoek mogelijk (bron: Verkiezingsdebat 7-3-’22)
BeterAlphen Tegen bebouwing van de Genphoek (bron: Verkiezingsdebat 7-3-’22)
FvD Standpunt nog niet bepaald
*Opmerkingen

Op 29 september 2021 gingen in de gemeenteraad D66, PvdA, SGP en RijnGouweLokaal (RGL) overstag en voegden zich bij het rijtje fracties dat zich al eerder uitsprak huizen te willen bouwen in de Gnephoek. Zelfs de SP zette de deur toen op een kier…

In het verkiezingsdebat van 7 maart 2022 spraken alleen BA en GroenLinks zich onvoorwaardelijk uit voor 0 (nul) womingen in de Gnephoek. Alle partijen lijken bebouwing van de Noordrand toe te staan. Alleen CU wil daar liever de grote bypass …