Uniek: Afrikaanse woestijngrasmus in de Gnephoek

Vanaf 12 november 2014 bevindt zich een Afrikaanse woestijngrasmus in de Gnephoek-polder in Alphen aan den Rijn. Dit is niet alleen de eerste waarneming van deze zangvogelsoort voor Nederland, maar ook voor heel het noorden van Europa. Weer een bewijs dat dit natuurgebied uniek is en zo behouden moet blijven. Op woensdag 26 november hebben naar schatting 300 vogelaars de Afrikaanse woestijngrasmus in de polder bekeken. De dag erna is het beestje neergestreken vlakbij het ‘Pesteiland’ op de grens van de Gnephoek en de Vrouwgeestpolder.

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Zo groot wordt de Máximabrug

Overigens heeft onze vereniging bij dhr. Van Breda aangegeven dat hij als architect zijn boekje te buiten is gegaan door op de aanleg van een westelijke rondweg vooruit te lopen. Hierover heeft nog geen enkele politieke besluitvorming plaatsgevonden.

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Reactie MHHNH op artikel Leidsch Dagblad

In het Leidsch Dagblad van 31 ‘juli 2014 verscheen het volgende artikel:

ALPHEN/KOUDEKERK – De Máximabrug tussen Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn is een stap dichterbij gekomen. De gemeente maakte vanmiddag bekend dat er een aannemer is geselecteerd die de opdracht heeft gekregen: Mobilis.

Dat is een bedrijf met vestigingen in Apeldoorn en Capelle aan den IJssel, dat gespecialiseerd is in infrastructuur en bruggen. Verschillende aannemers hebben een ontwerp voor de brug gemaakt en de gemeente heeft de bedrijven aan de tand gevoeld. Uiteindelijk kwam Mobilis als winnaar uit de bus.

Als alles volgens plan gaat, begint de bouw eind dit jaar. Het duurt twee jaar voordat het verkeer erover kan. De Máximabrug moet ervoor zorgen dat Koudekerk ontzien wordt, daar rijden nu veel vrachtwagens. Op termijn moet er een rondweg komen bij Alphen, waar de brug dan op aansluit.

Wethouder Tseard Hoekstra is blij dat er nu een aannemer is die de klus krijgt. ,,Ik constateer hiermee dat de brug er gaat komen.’’

Omwonenden zijn al jaren bezorgd. Mobilis laat in het persbericht weten: ,,Onze focus ligt op minimale overlast voor omwonenden en andere betrokkenen, veiligheid en kwaliteit.’’

——————————————————————————————

In een ingezonden brief (pdf) gaat Peter Martens namens de vereniging Maak het Hart Niet Hard met name in op de zin: “Op termijn moet er een rondweg komen bij Alphen, waar de brug dan op aansluit.”

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Reactie MHHNH: ‘Ruim baan voor Ingrid de Bondt’

In het AD Groene Hart van 21 juli wordt ruim baan gegeven aan gedeputeerde Ingrid de Bondt die stelt dat het wegennet in de regio compleet is. Zij geeft te kennen een voorliefde voor asfalt te hebben, maar stelt tegelijkertijd niet te weten welke nieuwe “doorsnijding” van het Groene Hart er nu nog nodig zou zijn. Lees verder »

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

VVD-gedeputeerde voor verkeer en vervoer: ‘Geen extra doorsnijdingen provincie’

In het Groene Hart komen geen nieuwe provinciale wegen. Dat zegt Zuid-Hollandse gedeputeerde voor verkeer en vervoer Ingrid De Bondt in AD Groene Hart van 21 juli 2014. De Bondt (VVD) heeft 10 jaar vooruit gekeken. Lees het Wegennet in regio is compleet en Geld voor wegen blijft.

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Woensdag 12 februari uitspraak van Raad van State

De Raad van State doet woensdagochtend 12 februari 2014 uitspraak over de ingediende bezwaren tegen de aanleg van de (brede, hoge) Máximabrug op de beoogde locatie. De uitspraak volgt op de zitting die plaatsvond op donderdag 3 oktober 2013. MHHNH was een van de partijen die bezwaar aantekende.

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Postercampagne Gemeenteraadsverkiezingen Alphen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in de fusiegemeente Alphen aan den Rijn zal MHHNH op diverse plaatsen in Alphen de posters aanbrengen. Vindt u ook dat er op 13 november iets moet veranderen? Download dan een van onderstaande posters en plak deze voor uw raam.

 

 

 

 

Met nadruk wijzen wij er op dat wij ons niet willen afficheren als politieke partij. Echter, omdat aanstaande beslissingen over onze directe woon- en leefomgeving zo belangrijk zijn wijzen u op de standpunten zoals die op dit moment door de politieke partijen worden ingenomen. Deze standpunten kunnen nog verder worden verfijnd. Wij raden u dan ook aan om de websites van de partijen en www.alphens.nl van tijd tot tijd  te volgen.

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Standpunten politieke partijen t.a.v. Máximabrug en rondweg

Zoals aangekondigd in onze septembernieuwsbrief zouden wij ook een overzicht geven van de standpunten die de plaatselijke politieke partijen innemen met betrekking tot de Máximabrug. Die standpunten zijn nog niet volledig voorhanden, zoals blijkt uit de volgende opsomming:

 • VVD: zie blog wethouder Hoekstra (Alphens.nl). Vóór grote brug en rondweg
 • SGP: vóór (zie Witte Weekblad 6-11), tegen (zie blog Hans Goedegebuure op alphens.nl 9-11)
 • CU: wil rondweg voltooien
 • CDA: vóór (grote) Máximabrug, studie naar en besluitvorming over de Rondweg Alphen-West
 • Beter Alphen: onbekend
 • D66: vóór
 • Groen Links: kleine brug bij Koudekerk. Géén rondweg
 • Nieuw Elan: vóór de Máximabrug, als voldaan wordt aan goede aansluiting naar N207 en N446, anders heroverwegen
 • PvdA: vóór
 • RijnGouweLokaal: vóór
 • SP: lage, smalle brug. Géén rondweg.
Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Politiek belazert de kiezers

Onze vereniging vindt, bij monde van voorzitter Peter Beulink, dat politieke partijen die blijven pleiten voor een rondweg kiezersbedrog plegen. “Die weg komt er de komende twintig jaar niet”, aldus Beulink. Lees het artikel in AD Groene Hart van 16 oktober 2013 (pdf).

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Raad van State kritisch over Màximabrug

Bij de Raad van State diende donderdag 3 oktober 2013 een zitting over het wel of niet doorgaan van de Máximabrug. Een groep omwonenden wil de aanleg van de (te hoge en te brede) nieuwe brug bij Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn op de gekozen locatie ver van de dorpskern van Koudekerk tegenhouden. O.a. de Vereniging Maak Het Hart niet Hard ging tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor Maak Het Hart niet Hard waren o.a. Peter Beulink en Peter Martens aanwezig.

De raadsman en deskundigen namens de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude vielen regelmatig stil en wrongen zich in allerlei bochten bij de kritische vragen over o.a. de koppeling tussen de brug en een rondweg om Alphen. Lees het artikel ‘Veel stiltes tijdens rechtzaak over omstreden Máximabrug” in AD GH (pdf) van 4 oktober, het bericht van 4 oktober in het LD – Dit kunnen we Máxima niet aandoen (pdf) en het bericht op dichtbij dichtbij.nl  en Witte Weekblad ‘Raad van State toont grote twijfels bij aanleg Máximabrug’ (pdf)

De Raad van State oordeelt over enkele maanden.

Posted in Nieuws | Reageren uitgeschakeld