Nieuws algemeen

‘Hollands polderlandschap is feitelijk werelderfgoed’

Ing. G.H. Keunen wees ons op zijn pleidooi in het jaar 1999 om de enorme waarde van het Hollandse polderland, de molens en de functie van waterschappen terdege te beseffen. Hij vroeg ons zijn artikel "Van moeras tot welvaartsstaat - Het ‘Achtste Wereldwonder’ en zijn instandhouding" opnieuw onder de aandacht te brengen nu weer een polder in het Groene Hart en bijbehorende molen met voortbestaan wordt bedreigd.
Lees meer

MHHNH in de Volkskrant, provincie heeft nog steeds laatste woord

Onder de kop: "In de Gnephoekpolder toont de provincie haar macht: ‘Het is niet nodig hier te gaan bouwen’ " verscheen op 7 maart een twee pagina groot artikel in de Volkskrant. Dit in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Aan het woord komen behalve Ruud Hanou van MHHNH ook wethouder Van As, Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) en Statenlid Peter van Waaij (VVD).
Lees meer

Gnephoek verkiezingsitem bij Omroep West

De Gnephoek begint exemplarisch te worden voor de verkiezingsstrijd in Zuid-Holland als het om woningbouw gaat. Ook in het artikel van 7 maart op de website van Omroep West komen de verschillende meningen over woningbouw in de polder, met de Gnephoek-polder in Alphen aan den Rijn als voorbeeld, versus binnenstedelijke
Lees meer

Ook AWP en PvdD tegen bebouwing van de Gnephoekpolder

In een serie artikelen in het Leidsch Dagblad komen regiogenoten van de kandidatenlijst van de diverse partijen aan het woord. In de aflevering van 6 maart komt Adriaan van Geest, de nr. 2 van AWP aan het woord. Hij heeft tevens zitting in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van
Lees meer

Geslaagde wandeling door de Gnephoek-polder

Zondagmiddag 5 maart organiseerde GroenLinks Alphen aan den Rijn een rondleiding door de Gnephoekpolder. Het groen houden van de Gnephoekpolder is een belangrijk beslispunt bij de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Tijdens de wandeling gaf raadslid René Driesen uitleg over het polderlandschap en hij gaf aan wat de gevolgen
Lees meer