Gemeente onderzoekt drie locaties voor woningbouw

Wethouder Gerard van As wil onderzoek laten doen naar de geschiktheid voor woningbouw in Alphen aan den Rijn op drie locaties: Gnephoek-zuid, Heuvelweg en Noord- en Zuideinderpolder. Deze drie locaties komen uit een analyse van zes mogelijke locaties. In alle gevallen moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Op 15 november is er een informatieavond.
Lees meer

Nieuwsbrief mei 2018

Lees de nieuwsbrief van mei 2018 met o.a. het gemeentelijke coalitieakkoord “Groene stad met lef! Met krachtige buurten en dorpen” met daarin mogelijk bouwen in de Gnephoekpolder en het aanleggen van de kleine bypass.
Lees meer

Bouwen in de polder wordt heet hangijzer

Buiten de stad bouwen en in welke polders, het wordt een hot item in de coalitieonderhandelingen in Alphen. Gaat de grootste partij Nieuw Elan opnieuw voor een coalitie met CDA en met geestverwant VVD? Of verdient ook GroenLinks het, vanwege de ruime politieke winst om aan te schuiven. Lijsttrekker André de Jeu van Nieuw Elan wil snel duidelijkheid over bouwplannen bij de onderhandelingen.
Lees meer

Nieuwsbrief maart 2018

Lees de nieuwsbrief van maart 2018 over de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn. Met o.a. de standpunten van de politieke partijen over woningbouw in polders rond Alphen Stad na 2025 en over de grote rondweg/bypass.
Lees meer

Levendig verkiezingsdebat over lokale huizenbouw

De elf lijsttrekkers uit de Alphense politiek onder gesprekleiding van Inge Diepman zorgden in theater Castellum voor een levendig debat over de gemeente. Met name de vraag waar Alphen nog kan bouwen, ontketent een levendige én concrete discussie. Lees het artikel op ad.nl.
Lees meer

Petitie aangeboden aan Provincie Zuid-Holland

De Provinciale Staten van Zuid-Holland staan op het punt een belangrijke beslissing te nemen, die voor de regio Waddinxveen-Boskoop-Hazerswoude-Dorp van grote invloed zal zijn op de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de doorstroming; de N207-zuid (Verlengde Bentwoudlaan). De Vereniging Maak Het Hart Niet Hard is mede-ondertekenaar van de petitie die op
Lees meer