Bebouwing Noordrand? MHHNH spreekt raadscommissie toe

Op 12 maart 2020 vond in het stadhuis een openbare vergadering plaats van de raadscommissie ruimtelijk en economisch domein. In de vergadering werd o.a. de plannen (‘ontwikkelperspectief’) voor mogelijke bebouwing van de Gnephoek en de Vierambachtspolder besproken. Namens Maak Het Hart Niet Hard was voorzitter Peter Martens inspreker. Hij zette
Lees meer

Maak uw mening kenbaar via de flitspeiling Wonen

De gemeenteraad wil graag weten of er behoefte is aan nieuwe woningen, en zo ja, wat voor soort woningen. Ook wil de raad graag weten waar nieuwe woningen eventueel gebouwd zouden moeten worden na 2025. Bouwen in de Vierambachtspolder of de Gnephoek? De flitspeiling van de gemeente Alphen aan den
Lees meer

Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019

Op 21 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Momenteel gaat de Provinciale woonagenda minder ver dan wat Alphen a/d Rijn graag wil. Zo mag er nu alleen gebouwd worden binnen de  rode contouren en niet daarbuiten. Er is hoop gevestigd op een nieuw college dat het huidige beleid ongewijzigd
Lees meer

ALV MHHNH op 24 januari 2019

Op 24 januari a.s. vond de algemene ledenvergadering plaats van vereniging Maak Het Hart Niet Hard, locatie: Basisschool Het Spinnewiel in Alphen aan den Rijn.. Lees het verslag van Algemene Ledenvergadering (ALV) van Maak Het Hart Niet Hard. En bekijk de presentatie (PPT). De agenda was: Opening en mededelingen Kort verslag
Lees meer

Woningen in Gnephoek, Noordrand of Oude Rijnzone

Het was met afstand hét belangrijkste thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar: woningen bouwen in de polder. Het wordt de Gnephoek, de Noordrand of de Oude Rijnzone (in combinatie met Hoorn-West). Dat zijn de drie opties die onderzocht gaan worden om een nieuwe woonwijk te bouwen in Alphen aan den
Lees meer

Nieuwsbrief november 2018

Op 28 augustus is de gemeenteraad tijdens een zogenoemde heisessie geïnformeerd over de stand van zaken van het Toekomstperspectief voor landschap én stad; het vervolg van de in 2017 gestarte “verkenning woningbouwlocaties na 2020”. Tijdens deze presentatie werd duidelijk dat de gemeente voor drie urgente opgaven staat. Lees meer hierover
Lees meer